วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

13,289,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

13,289,400.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content