วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อเจลอนามัยล้างมือ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 50 กรัม จำนวน 50,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อเจลอนามัยล้างมือ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 50 กรัม จำนวน 50,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,123,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,123,500.00

วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร