วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเคาน์เตอร์/เทลเลอร์ จำนวน 3 เคาน์เตอร์ และเคาเตอร์ด้านข้าง จำนวน 1 เคาน์เตอร์ ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเคาน์เตอร์/เทลเลอร์ จำนวน 3 เคาน์เตอร์ และเคาเตอร์ด้านข้าง จำนวน 1 เคาน์เตอร์ ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content