วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศตั้ง/แขวน ไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาห้างฉัตร โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศตั้ง/แขวน ไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาห้างฉัตร โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content