วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ธนาคารออมสินเขตแพร่ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ธนาคารออมสินเขตแพร่ โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content