วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงาน TFRS 9 รองรับการ Validate Model โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงาน TFRS 9 รองรับการ Validate Model โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,820,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,820,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content