วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น และเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น และเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

20,187,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

17,967,500.00

วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร