วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 4 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 4 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

175,000.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร