วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับหน่วยให้บริการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับหน่วยให้บริการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content