วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน >= 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน >= 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ธนาคารออมสินเขตลพบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน >= 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน >= 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ธนาคารออมสินเขตลพบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content