วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน >= 44,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาประทาย โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน >= 44,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาประทาย โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

245,000.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร