วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

257,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร