วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

250,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร