วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ้ค จำนวน 4 เครื่อง สำหรับหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ฝ่ายบริหารงานสาขา โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ้ค จำนวน 4 เครื่อง สำหรับหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ฝ่ายบริหารงานสาขา โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content