วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น MS415DN โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น MS415DN โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

44,298,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

44,298,000.00

วันที่ประกาศ : 7 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร