วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Adobe ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Adobe ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,033,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,773,440.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร