วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิซอฟต์แวร์ระบบ Centralize Firewall Management พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิซอฟต์แวร์ระบบ Centralize Firewall Management พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

16,502,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

16,413,200.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content