วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Tableau โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Tableau โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,015,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,015,000.00

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content