วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อระบบ DNS Server สำหรับระบบงานลูกค้าหลัก พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบ DNS Server สำหรับระบบงานลูกค้าหลัก พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,717,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

19,717,200.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content