วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง – ซื้อระบบ VPN-Remote access security with Audit and Compliance พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง – ซื้อระบบ VPN-Remote access security with Audit and Compliance พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

21,700,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,615,020.00

วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content