วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อระบบบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

718,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

699,780.00

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร