วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PLQ-20 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PLQ-20 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,922,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,922,700.00

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร