วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,509,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,509,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content