วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น BH180 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น BH180 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

629,160.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

629,160.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content