วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2090 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2090 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,551,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,551,500.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content