วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อป้ายอะคิลิค ทรง L ขนาด A4 แนวตั้ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อป้ายอะคิลิค ทรง L ขนาด A4 แนวตั้ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

162,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร