วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อบานประตูห้องนิรภัย (Safe Box) จำนวน 26 บาน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อบานประตูห้องนิรภัย (Safe Box) จำนวน 26 บาน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,120,000.00

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร