วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อบริการระบบ NCRS Software License และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adapter เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเครดิตลูกค้านิติบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อบริการระบบ NCRS Software License และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adapter เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเครดิตลูกค้านิติบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content