วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อตลับหมึกพิมพ์รุ่น Samsung MLT-205L ธนาคารออมสินภาค 2 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อตลับหมึกพิมพ์รุ่น Samsung MLT-205L ธนาคารออมสินภาค 2 โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content