วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อตลับหมึกรุ่น Samsung MLT-205L ครั้งที่ 3 ธนาคารออมสินภาค 2 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อตลับหมึกรุ่น Samsung MLT-205L ครั้งที่ 3 ธนาคารออมสินภาค 2 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

299,300.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร