วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 2 จำนวน 47 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 2 จำนวน 47 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,212,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,212,600.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content