วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้งประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้งประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,350,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,300,500.00

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content