วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง, เครื่องคำนวณเลข 12 หลักและโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาชนแดน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง, เครื่องคำนวณเลข 12 หลักและโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาชนแดน โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content