วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content