วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ 12 หลัก ธนาคารออมสินภาค 3 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ 12 หลัก ธนาคารออมสินภาค 3 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

127,400.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร