วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเคาน์เตอร์เทลเลอร์ จำนวน 4 ตัว ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเคาน์เตอร์เทลเลอร์ จำนวน 4 ตัว ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

132,000.00

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร