วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเคาน์เตอร์สาขาและโต๊ะทำงาน ธนาคารออมสินสาขาหนองแค โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเคาน์เตอร์สาขาและโต๊ะทำงาน ธนาคารออมสินสาขาหนองแค โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

180,000.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร