วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินสาขาหนองแค โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินสาขาหนองแค โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

216,500.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร