วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ตามงบประมาณ ประจำปี 2559 ธนาคารออมสินสาขานครไทย โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ตามงบประมาณ ประจำปี 2559 ธนาคารออมสินสาขานครไทย โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content