วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ ธนาคารออมสินสาขาบ้านหมอ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ ธนาคารออมสินสาขาบ้านหมอ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

118,100.00

วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร