วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินสาขาลำไทร โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินสาขาลำไทร โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

120,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร