วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับใช้ในการติดตั้งระบบ QR Code Management System ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับใช้ในการติดตั้งระบบ QR Code Management System ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content