วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง(ไม่รวมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด, ชุดประชุม 20 ที่นั่ง (ไม่รวมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด, เก้าอี้ประชุม จำนวน 50 ตัว และเก้าอี้สำนักงานทั่วไป จำนวน 50 ตัว โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง(ไม่รวมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด, ชุดประชุม 20 ที่นั่ง (ไม่รวมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด, เก้าอี้ประชุม จำนวน 50 ตัว และเก้าอี้สำนักงานทั่วไป จำนวน 50 ตัว โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content