วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 48000 BTU จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 48000 BTU จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

280,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร