วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อขนมไหว้พระจันทร์พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับมอบให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อขนมไหว้พระจันทร์พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับมอบให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

831,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

794,640.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content