วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อการ Upgrade License DDoS พร้อมจ้างบำรุงรักษา Subscription ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อการ Upgrade License DDoS พร้อมจ้างบำรุงรักษา Subscription ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,718,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,718,700.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content