วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 4,500 ม้วน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 4,500 ม้วน โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content