วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50,000 ม้วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50,000 ม้วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,950,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร