วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

34,217,316.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

34,217,316.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content