วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วงเงินงบประมาณ

43,816,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

43,816,500.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร